Herkes ikinci bir şansı hakeder.

Author: Serhat Ozdogan

ÖNCELİKLENDİRME YAPMAK

Hayat kısa, bize verilmiş olan en değerli armağan belki de zaman. Zamanı nasıl yönettiğimiz, neler yapmayı seçtiğimiz yaşam kalitemiz üzerinde belirleyici oluyor. Burada kilit kelime bence önceliklendirme, bugün kısaca bu konu...

Read More

ARŞİVİMİZ